Consideracions sobre l’estàndard de qualitat de prescripció farmacèutica (EQPF) de l’Institut Català de la Salut

–  L’EQPF actual està constituït per un excessiu número d’ítems i li resulta impossible al clínic tenir-los tos en compte a l’hora de prescriure, sobretot si prioritza l’interès del pacient i les seves necessitats farmacològiques de forma individualitzada, per sobre de les directrius d’empresa. Caldria, doncs, reconsiderar l’estàndard en el seu conjunt i simplificar-lo.

Una manera de simplificar-lo és adaptar a cada grup farmacològic unes recomanacions fonamentades amb un principi bàsic, general i únic que tothom assumiria sense problemes:  aconseguir “el millor tractament farmacològic, d’acord amb l’evidència científica disponible, al menor cost possible”.

Sovint s’ha ocultat l’interès en la sostenibilitat de la prestació amb argumentaris que volien disfressar d’evidència científica el que no era altra cosa que mer imperatiu d’estalvi, de manera que, amb els anys d’existència de l’EQPF, a vegades ha donat la sensació que l’objectiu era un altre: promoure de forma sistemàtica els genèrics (encara que poguessin ser, en alguns casos, més cars que algunes marques), evitar fàrmacs nous fins passat molts anys després de la seva comercialització, amb terminis uniformes, per a tots el mateix (encara que acumulessin estudis i experiència de milions de prescripcions arreu del món, per tractar patologies d’alta prevalença i estar comercialitzats en molts països), evitar presentacions amb associacions (inicialment gairebé totes, després amb molt comptades excepcions, que s’han anat aampliant amb el pas dels anys), considerar la comoditat posològica com un luxe sense transcendència clínica (quan l’evidència posa de relleu que millora el compliment terapèutic per part del malalt).

–  L’EQPF constitueix un conjunt de recomanacions d’un grup d’experts triat per l’ICS, fonamentades en l’evidència científica, però no compten amb evidencia suficient per establir moltes de les imposicions que s’estableixen i dir el contrari molesta al clínic, si més no al que coneix i està al dia, mínimament, de l’esmentada evidència.

En els equips redactors dels argumentaris de cada capítol farmacològic no hi ha mai especialistes de l’àmbit analitzat. Hi ha farmacèutics, farmacòlegs, comandaments de l’atenció primària i metges del primer nivell assistencial (Metges de Família o Pediatres, segons l’EQPF) que, rara vegada i tret d’honroses excepcions, han demostrat habilitats especials o posseeixen un lideratge clínic clar en les patologies corresponents al capítol en qüestió, no destacant-se mitjançant publicacions o activitats de recerca, docència o pertinença a societats científiques i grups de treball específics.

Perquè l’EQPF no sigui percebut per part del professional assistencial, com una imposició poc solvent, a més d’incrementar el lideratge de les comissions redactores, caldria que amb les seves recomanacions procuressin discrepar mínimament d’altres recomanacions de grups d’experts de prestigi consolidat, àmpliament acceptades (a vegades internacionalment acceptades) que també sintetitzen l’evidència científica en protocols i en guies de pràctica clínica acceptats per societats científiques.

–  Les limitacions en la prescripció d’un grup farmacològic o la preferència d’un grup sobre un altre, o d’uns productes respecte uns altres dins de la mateixa família, es calculen en funció dels nivells de prescripció preexistents i persegueixen corregir tendències i minvar la variabilitat. En tot això l’evidència científica disponible no hi te res a veure i dir el contrari és mentir. Òbviament la mentida encara qüestiona més el lideratge de la comissió redactora dels argumentaris que sustenten la recomanació.

– Tenint en compte les transcendents repercussions econòmiques de la decisió, en el cas concret de la priorització d’un únic fàrmac (o d’un grup molt reduït) dins d’una determinada família farmacològica, la fonamentació hauria de ser molt nítida i escrupolosa i fonamentar-se inqüestionablement en l’evidència científica i en recomanacions explícites d’autors internacionals, més que en el criteri del grup d’experts triat per l’ICS. Si el motiu de l’elecció és merament economicista, tampoc s’hauria de disfressar com una decisió fonamentada en l’evidència científica pels mateixos motius de credibilitat abans exposats.

–  Valorar la qualitat de prescripció d’un professional de forma global, sense tenir en compte la persona a qui es prescriu ni el perquè ho fa és arcaic. Avui dia, la informatització de les històries clíniques permet avaluar cada prescripció de forma individualitzada ja que el maneig de dades permet casar registres de prescripció, d’una banda i de patologies, antecedents, edat, comorbiditat, secundarismes i al·lèrgies medicamentoses de l’altra, la qual cosa donarà, quan es faci, l’autèntica dimensió de la qualitat de cadascuna de les prescripcions d’un professional.

–  Models com l’actual EQPF col·lectiu o poblacional poden, fins i tot, generar mala praxi si es prioritza la recomanació de l’empresa sobre els requeriments del malalt. Aquesta hipòtesi demana un estudi que vinculi el grau d’assoliment d’aquest EQPF poblacional i el grau de control de determinades patologies cròniques, triant, per al seguiment, aquelles de major prevalença que tinguin criteris de control fàcilment registrables: DM2 (amb GB i HbA1c), HTA (amb xifres tensionals), MPOC (amb número d’ingressos el darrer any i evolució espiromètrica). Òbviament si es confirmés la que, en les franges altes d’assoliment de l’actual model d’EQPF, el grau de control d’aquestes malalties cròniques és menor que en franges no tan excel·lents, caldria reconsiderar d’immediat l’EQPF poblacional per imperatiu deontològic.

 

Dr. Francesc R. Duch i Campodarbe

Vocal del Consell de Participació Professional de l’ICS

 

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s